Logg inn

getUnpaidInvoices

Denne metoden henter alle ubetalte fakturaer i en konto. Se også getInvoice.

Syntaks

invoice_obj[] = getInvoice(username, password, with_vat)

Returverdi

invoice_obj[], metoden gir en matrise av invoice_obj der hver struktur tilsvarer en ubetalt faktura.

Parametere

username
string
Brukernavn for Loopia API.
password
string
Passord for Loopia API.
with_vat
boolean
1 dersom beløp skal angis inklusive mva, ellers 0.

Hei, trenger du hjelp?

Åpent hverdager 8-19, helger 11-15