Logg inn

Feil koder

Feil kode Feil kode betydning
404 Ukjent feil.
401 Påloggingsinformasjon er ikke gyldig.
429 Grensen er overskredet.
620 Metoden finnes ikke.
623 Anropsparametere samsvarer ikke med signaturen.
631 Kunne ikke analysere forespørselen. Forespørselen er ugyldig.
632 Ugyldig forespørsel, ingen metode bestått; forespørselen må inneholde et 'methodName'.
633 Parameter må inneholde en verdi.
634 Invalid method name.
620 Metoden finnes ikke.
637 En parameter er ikke gyldig.
639 Metoden er ikke tillatt for denne brukeren
40001 Domenet er ikke tilgjengelig.
40004 Domenet er ikke gyldig.
40011 Domenekonfigurasjonen er ikke gyldig.
40014 Kontotypen er ikke gyldig.
40015 Domenekonfigurasjon er ikke tilgjengelig for denne kontotypen.
40401 Kunden er ikke koblet til forhandleren.
50001 Kontoparametrene er ikke gyldige.
60001 Utilstrekkelige midler.

Eksempel på feilrespons:

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

	
		
			
				
					faultCode
					
						40001
					
				
				
					faultString
					
						The domain is not available.
					
				
			
		
	

Hei, trenger du hjelp?

Hverdager: 8-19 lunsjstengt: 11-15