Logg inn

domain_obj

Struktur som beskriver et domenenavn.

Datatype

struct. Verdien for alle felt fremgår nedenfor.

Felt

domain
string
Domenenavn (ACE-kodet dersom det er et IDN-domene).
paid
integer
Har verdien 0 eller 1. 1 betyr at domenet er markert som betalt.
registered
integer
Har verdien 0 eller 1. 1 betyr at domenet er registrert og klart til bruk.
renewal_status
renewal_status
Domenenavnets fornyelsestatus hos Loopia.
expiration_date
string
Dato da domenenavnet utløper. UNKNOWNhvis domenenavnet ikke støttes av Loopia.
reference_no
integer
Referansnummer for fakturaen som må betales for at domenet skal bli aktivt om paid=0.

Hei, trenger du hjelp?

Hverdager: 8-19 lunsjstengt: 11-15