Logg inn

contact

Struktur som beskriver en kontaktperson som kan brukes som eier, administrativ kontakt eller faktureringskontakt for et domenenavn.

Datatype

struct. Verdien for alle felt er av typen string.

Felt

firstname
string
Fornavn for kontakten.
lastname
string
Etternavn for kontakten.
company
string
Kontaktens firmae, blankt dersom privatperson.
street
string
Første linje i gateadressen for kontakten.
street2
string
Andre linje i gateadressen for kontakten.
zip
string
Kontaktens postnummer.
city
string
Kontaktens sted.
country_iso2
string
Kontaktens land, to bokstavers ISO3166-1 forkortelse (no for Norge).
orgno
string
Kontaktens person- eller organisasjonsnummer i formatet 556633-9304.
norid_pid
string
Norid PID kreves for privatpersoner ved bestilling av .NO domener, i andre tilfeller kan det utelates.
phone
string
Kontaktens telefonnummer i formatet 21 49 96 00.
cell
string
Kontaktens mobilnummer dersom tilgjengelig, samme format som telefon.
fax
string
Kontaktens faksnummer dersom tilgjengelig, samme format som telefon.
email
string
Kontaktens e-postadresse.

Hei, trenger du hjelp?

Hverdager: 8-19 lunsjstengt: 11-15