Logg inn

Rettighetene dine som bruker av Loopias tjenester

Du har rett til å motta informasjon fra oss om hvilken behandling dine personlige opplysninger blir utført og hva formålet er.

Følgende informasjon er et sammendrag av hvordan vi oppfyller rettighetene dine angående personopplysninger i samsvar med databeskyttelsesforordningen (GDPR).


Loopia har et ombud for datasikkerhet som tar seg av alt som omhandler personopplysninger. Har du noen spørsmål kan du ta kontakt med den ombudet for datasikkerhet.

Rett til informasjon

Du har rett til til å be kostnadsfritt om et registerutdrag av dine personlige opplysninger der du angir hvilken informasjon du vil motta.

Rett til korrigering av personopplysninger

Du rett til å be om at vi justerer eller fullfører personopplysningene dine om du finner ut at den personlige informasjonen vi lagrer er feil eller har mangler. Når justeringen er fullført varsler vi eventuelle partnere og underleverandører som også påvirkes av justeringen.

Rett til å slette ("retten til å bli glemt")

Som kunde har du rett til å få personopplysningene dine slettet om:

 • informasjonen ikke lengre trengs for de hensikter den er samlet inn.
 • du tilbakekaller samtykket til data som ikke har noe annet juridisk grunnlag.
 • behandlingen er gjort for markedsføring og du motsetter behandling av dataene.
 • du motsetter deg på et juridisk grunnlag, og det ikke er noe annet juridisk grunnlag som veier tyngre.
 • personopplysningene ikke er behandlet i henhold til databeskyttelsesforordningen.
 • sletting er nødvendig for å oppfylle en juridisk forpliktelse.

Unntaket er personopplysninger som kreves i henhold til loven, for eksempel fakturainformasjon som er lagret så lenge som kreves av regnskapsloven.

Når slettingen er fullført varsler vi eventuelle partnere og underleverandører som påvirkes av justeringen.

Rett til begrensning (fra og med 25-05-2018)

I noen tilfeller kan du be om at behandlingen av personopplysningene dine begrenses. Ved begrensning er det ment at dataene er merket slik at de i fremtiden kun behandles for visse begrensede formål.

 • Når du mener at den personlige informasjonen din hos Loopia er feil og har bedt om justering eller fullføring, kan du be om at behandlingen blir begrenset og justeringen undersøkes i påvente til endelig korrigering.
 • Om behandlingen av personopplysningene dine er ulovlige, men du motsetter deg at informasjonen skal slettes, kan du istedet begjære en begrensning av anvendelsen.
 • Når Loopia ikke lenger behandler personopplysningene for formålet med behandlingen, men du trenger dem til å bestemme, håndheve eller forsvare juridiske krav.
 • Når du har innvendinger mot behandlingen i påvente av verifisering av Loopias legitime grunner, som er tyngre enn dine legitime grunner.

Når begrensningen utløper bør du informeres tilsvarende.

Dataportabilitet (fra og med 25-05-2018)

Du kan i noen tilfeller ha rett til å innhente og bruke dine personlige opplysninger andre steder. For eksempel hos en annen hosting- eller domeneleverandør.

Dette gjelder når du:

 • gitt dataene selv til Loopia.
 • gitt samtykke til databehandlingen.
 • databehandling er nødvendig for å kunne levere de tjenestene du har bestilt.

Dette gjelder ikke når vi behandler dataene dine:

 • på grunn av interesseavveining.
 • per lovlig forpliktelse.

Loopia har forpliktelse til å forenkle overføringen av dataene dine.

Rett til innvendinger

Du har rett til å motsette deg Loopias behandling av dine personopplysninger hvis behandlingen skjer:

 • for å utføre en oppgave av offentlig interesse.
 • som en del av myndighetsutøvelse.
 • etter interesseavveining.

Hvis Loopia motsetter seg innvendingen din trenger vi å kunne vise til grunner som veier tyngre enn dine interesser.

Når det gjelder behandling i form av markedsføring har du når som helst alltid rett til å motsette deg behandlingen.

Automatisert beslutningstaking

Du har rett til ikke å bli gjenstand for en avgjørelse som er lagt til grunn på en automatisert beslutning, ei heller at denne blir transparent. Om avgjørelsen har rettslige følger for deg eller på liknende grad påvirker deg.

Klageinstans

Hvis du anser at vi behandler data om deg i strid med gjeldende lovverk, bør du varsle oss så til vårt Ombud for databeskyttelse. Du kan også sende inn en klage til Datatilsynet.

Erstatning

Du kan få erstatning hvis du har hatt skade på grunn av at personopplysningene dine behandles i strid med databeskyttelsesforordningen. Du kan deretter sende inn et krav om erstatning mot oss eller bringe saken om erstatning for retten.

Hei, trenger du hjelp?

Hverdager: 8-19 lunsjstengt: 11-15